زنده‌روح کرمانی:
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۴

«عکس‌نوشت» چالشی برای عکاسان است

زنده‌روح کرمانی، دبیر هنری و تخصصی دومین جشنواره عکس و عکس نوشت آیات که با شعار «قرآن، معنای زندگی» در حال برگزاری است، ضمن تشریح جزییات جشنواره و معیارهای داوری آن؛ بخش عکس نوشت را چالشی برای عکاسان دانست.
«عکس‌نوشت» چالشی برای عکاسان است

زنده روح کرمانی دبیر تخصصی و هنری دومین جشنواره عکس و عکس‌نوشت آیات گفت: در ماهیت کلی، جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات، سومین دوره برگزاری‌اش به حساب می‌آید اما چون حدود ۵ سال پیش دوره اولش در استان البرز برگزار شده بود و در کرمان نبود، دومین جشنواره عکس‌نوشت آیات را به آن اطلاق می‌کنیم. از دوره اول تنها نامی باقی مانده و اطلاعات مکتوبی از آن جشنواره در دست نداریم. نگاهی که در دوره اول برگزاری جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات وجود داشت که شعاری برای جشنواره در نظر گرفته شود که این نگاه فراگیر شود. شعار «قرآن، معنای زندگی» به این منظور انتخاب شد و روی آن تاکید داشتیم که قرآن معنای زندگی است و جشنواره در ۵ محوری که فراخوان داده شده مدنظر قرار گرفت تا این شعار نمود بهتری پیدا کند.

وی به ۵ محور مورد نظر در فراخوان اشاره کرد و افزود: معنویت و عرفان عملی با فرهنگ قرآن و عترت برای زندگی بهتر، ایثار اجتماعی، روزنه عشق به همنوع با توجه به تأکید قرآن بر بخشش و کمک به یکدیگر، زندگی سالم با توجه به آیات قرآن در تکریم خانواده، مراسم و اعیاد مذهبی، اعیاد قرآنی و عترتی و فضاهای اسلامی، ۵ محوری است که از درون شعار اصلی جشنواره آیات شکل می‌گیرد.

زنده‌روح کرمانی درباره موضوع جشنواره بیان کرد: فراخوان این دوره شبیه به دوره قبل است با این تفاوت که ما در هر دوره بخش ویژه را با توجه به نیازهای روز تغییر می‌دهیم؛ ۲ سال پیش موضوع بخش ویژه، اسراف بود و این دوره نیز با توجه به نیاز روز جهانی، موضوع ایثار اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بخش «عکس نوشت» جشنواره چالش جدیدی برای عکاسان حرفه‌ای و آماتور است که دست شرکت کنندگان را باز گذاشتیم تا دلنوشته‌های خود را به صورت گرافیکی با تاکید وجود ماهیت عکس برای ما ارسال کنند

وی در مورد لزوم اضافه شدن بخش «عکس نوشت» به این دوره جشنواره نیز گفت: در دومین دوره جشنواره عکس آیات، به جای بخش مردمی، ترجیح دادیم عکس نوشت داشته باشیم؛ چراکه در فضای اجتماعی استفاده از عکس با نوشته یا دلنوشته بسیار فراگیر شده است حتی در فضاهای مذهبی نیز این موضوع بسیار دیده می‌شود. در واقع، بخش «عکس نوشت» جشنواره چالش جدیدی برای عکاسان حرفه‌ای و آماتور است که دست شرکت کنندگان را باز گذاشتیم تا دلنوشته‌های خود را به صورت گرافیکی با تاکید وجود ماهیت عکس برای ما ارسال کنند البته با در نظر گرفتن بحث رایت عکس که برعهده شرکت‌کننده در جشنواره است.

دبیر هنری دومین جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات درباره معیارهای اصلی داوری در این جشنواره با توجه به ویژگی‌های مدنظر، توضیح داد: اصولاً وقتی یک فراخوانی وجود داشته باشد، تیم داوری نیز بر اساس فراخوان چیده می‌شود. تیم داوری این دوره که شامل حسن غفاری، مهدی جعفری و ابراهیم سیسان است، از آنجایی جشنواره بر پایه عکاسی مستندنگاری در تصویر است، به جز بخش عکس نوشت، داوران خصلت‌هایی دارند که بر اساس آن خصلت‌ها انتخاب می‌شوند. برای مثال یکی از داوران جشنواره خیلی مردم شناس است و نگاه مستند دارد. دیگر داور جشنواره تخصص ویژه‌ای در معماری و فرهنگ مراسم و آئین‌ها است و دیگر داورمان نیز گرایش پررنگ هنری دارد و به نوعی عکاس گرافیست است.

وی تاکید کرد: با توجه به این چیدمان از داوران، همه ۵ محور فراخوان بسط و گسترش می‌یابد چراکه نمی‌توان برای هر ۵ محور یک داور قرار داد و فقط لازم است داوران اجماع کامل و دقیقی بر این محورها داشته باشند.

زنده‌روح کرمانی، بخش «عکس نوشت» را هنر در انتخاب عکس خواند و تاکید کرد: بخش عکس نوشت نگاهی باز دارد و چالشی برای عکاسان به شمار می‌آید؛ البته الزاماً مربوط به عکاسان نمی‌شود یعنی ممکن است خیلی از عکاسان در این بخش شرکت نکنند. از آنجایی که دلنوشته‌ها سبب تأثیر دوچندان تصویر می‌شوند، ما این موضوع را نیز در فراخوان لحاظ کردیم. این بخش در این جشنواره، برای اولین بار اتفاق می‌افتد و ممکن است ایراداتی نیز به آن وارد باشد اما امیدوارم در جشنواره‌های بعدی این مسیر ادامه پیدا کند تا خروجی خوبی هم داشته باشد.

دومین جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات با عنوان «قرآن، معنای زندگی» بهمن ماه ۹۹ به دبیری محمدرضا علیزاده احمدآبادی و دبیری هنری مسعود زنده‌روح کرمانی برگزار می‌شود.

اشتراک در