۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷

آغاز به کار نمایشگاه مجازی آثار برگزیده دومین جشنواره ملی عکس و عکس نوشت آیات

آغاز به کار نمایشگاه مجازی آثار برگزیده دومین جشنواره ملی عکس و عکس نوشت آیات

با پایان یافتن داوری و اعلام نتایج دومین جشنواره ملی عکس و عکس نوشت آیات، نمایشگاه مجازی آثار برگزیده این نمایشگاه، آغاز به کار کرد. 

بازدید از نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره ملی

عکس و عکس نوشت آیات

بخش ملی

بخش عکس نوشت

بخش ویژه

بخش استانی

اشتراک در